Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học A Phong Thạnh Tây B

Xã Phong Thạnh Tây B
07813867168
c1thapttb.ppl@sobaclieu.edu.vn